מבנה וארגון יחידת לימוד

לאחר שלמדנו איך לתכנן ולנסח מטרות לשיעור, מה שנשאר עכשיו זה ליצוק את כל מה שתכננו לתבנית שיעור על מנת שנוכל להתחיל ללמד.

תכנון יחידת לימודאם במאמר מטרות בהוראה למדתם איך לתכנן ולבנות מטרות לשיעור, במאמר זה תלמדו איך להפוך את המטרות הללו לשיעור בנוי, מבחינת ארגון כל התכנים הרלוונטיים לאותה מטרה ברצף הגיוני ולוגי של השיעור.

יחידת הלימוד מחולקת ל-3 חלקים:

1. הפתיחה

תפקידי הפתיחה:

יצירת עניין – ממקדת את התלמיד לנושא, יוצרת עניין ומעלה את הקשב. ניתן ליצור עניין בנושא שנעביר באמצעות סרט, סיפור, דוגמאות מעניינות או שאלות מנחות. השלב הזה יקבע את רמת הקשב והריכוז של התלמיד לאורך כל השיעור. חשוב שיצירת העניין אכן תמקד את התלמידים לנושא ותהיה קשורה אליו.

הצגת מטרות – מציגה לתלמיד את המטרות ההדרכתיות של השיעור.

הצגת נקודות עיקריות – הצגת תקציר ונקודות עיקריות של הנושאים עליהם נדבר.

הנמקה – עונה על השאלה "למה כדאי לי להקשיב לשיעור". מסבירה למה החומר חשוב ולמה כדאי לחניך להקשיב לשיעור.

קישור לשיעור קודם – במידה ויש קשר בין השיעור הנוכחי לשיעור הקודם. יצירת רצף הגיוני וקשר בין הנושאים המועברים.
לדוגמא: אם אנו מעבירים שיעור במתמטיקה בנושא לוגריתמים, ניתן להזכיר את השיעור שעברנו בנושא חזקות ולהציג את הקשר בין שני הנושאים.

2. גוף השיעור

בגוף השיעור נפתח את תכני השיעור. במהלך השיעור נפתח כל מטרה אופרטיבית וכך נתווה את הדרך להשגת מטרת העל בעזרת דוגמאות, שאלות ותשובות, שימוש בעזרים ועוד.

על התכנים המועברים בשיעור להיות מסודרים בסדר שיקל על התלמיד להבינם.

נושאים טכניים ניתן לסדר בטכניקה אשר נקראת "מבנה דעת". בטכניקה זו מחלקים את החומר לחמישה שלבים.

שלב 1 – מושגי יסוד

פירוט מושגי היסוד בהם נשתמש כדי להסביר את מבנה המערכת ואופן פעולתה.

שלב 2 – מבנה עקרוני

הצגת הרכיבים העיקריים הקיימים במערכת והחיבור ביניהם.

שלב 3 – אופן פעולה עקרוני

הצגת תפקידו של כל רכיב במערכת ותרומתו לפעולת המערכת.

שלב 4 – מבנה ומאפיינים ספציפיים

הצגת מבנה מפורט של המערכת וכן נתונים ומאפיינים טכניים הדרושים להבנת אופן פעולתה.

שלב 5 – אופן פעולה ספציפי

הסבר על אופן הפעולה המפורט של כל רכיב שנלמד בשלב הקודם. בשלב זה התלמיד מבין את אופן הפעולה המלא של המערכת מתחילתה ועד סופה.

בחלק מהמקרים, חומר הלימוד לא מבוסס על מערכת ספציפית ויש צורך בשיטה אחרת לארגון התכנים. מקרה נוסף בו נצטרך שיטה נוספת לארגון התכנים הוא כאשר אחד השלבים שהזכרנו ב"מבנה דעת" אורך מספר שיעורים ואז יש צורך בסידור התכנים באותו שלב עפ"י סדר שיהיה נוח לתלמיד.

שיטות לסידור משני:

  • סדר כרונולוגי
  • סדר הגיוני.
  • סדר חשיבות.
  • סיבה ותוצאה.
  • סידור התכנים מהכלל אל הפרט או מהפרט אל הכלל.
  • תרשימי זרימה.
  • גרפים וטבלאות.

כלי חשוב נוסף שעומד בפנינו הוא הידע הקודם של התלמיד. ניתן לנצל זאת בהסברים על חומר חדש אותו נרצה ללמד. ניתן להשתמש בדוגמאות מהחיים כדי להמחיש את החומר שנלמד או להשתמש באנלוגיות המוכרות לתלמיד.

סיכומי ביניים

חשוב לחלק את גוף השיעור למספר חלקים כדי להקל על זכירת החומר. סיכום הביניים מאפשר למורה לוודא שהתלמידים מבינים את החומר שהועבר עד לנקודה מסויימת ומשם להמשיך לחומר הבא. כדאי לעשות סיכום ביניים לאחר סיום של נקודה עיקרית.

תפקידי סיכום הביניים:

אישור למורה להמשיך בשיעור לאחר וידוא קליטה אצל התלמידים.

ניצול אפקט הראשוניות והאחרוניות – אנו נוטים לזכור בדר"כ את ההתחלה והסוף של אירוע מסויים.

נותן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות בנושאים לא ברורים.

מרכיבי סיכום הביניים:

חזרה על החומר מתחילת השיעור, תוך מתן דגש על החומר של החלק האחרון.

שאלות וידוא קליטה – יש להקפיד שהשאלות יהיו ברמת מטרות השיעור.

מתן דגשים בנקודות לא מובנות – נקודות שמנסיון שלנו ידוע שיש איתן בעיות בהבנה ולכן שווה להתעכב.

קישור להמשך השיעור- בסיכום ביניים אנו קוטעים את רצף השיעור וחייבים לחבר את התלמיד חזרה לרצף הדברים – אי אפשר לקפוץ חזרה ללא קישור ויצירת רצף.

3. סיכום סופי

חזרה על מטרות על – מציגות לתלמיד את ההישג שהשיג בשיעור.

חזרה על נקודות עיקריות – סקירה של החומר מתחילתו עד סופו בדגש על החלק האחרון.

וידוא קליטה בעזרת שאלות.

קישור לשיעור הבא – יצירת עניין לקראת השיעור הבא. ניתן לעשות בעזרת שאלה מאתגרת, הפנייה לחומר עזר ועוד.

חלוקת זמנים

בתכנון יחידת הלימוד, נחלק את הזמנים (פחות או יותר) לפי המפתח הבא:

פתיחה – 10%.

גוף השיעור + סיכומי ביניים – 80%.

סיכום השיעור – 10%.

 

תכנון יחידת לימוד לפי הכללים שעברנו עליהם יסייע לכם בהכנת שיעור מסודר, יעיל ואפקטיבי. השיעור יהיה בנוי בצורה שתקל על התלמיד לקלוט ולהבין את המירב מהחומר שיועבר. במאמרים הבאים נעבור על אלמנטים חשובים נוספים בהדרכה והעברת שיעור.

מאמרים נוספים בנושא:

מטרות בהוראה, איך להכין מצגת מנצחת, הכנת מערך שיעור.