כמה אותיות יש באנגלית - תרגול אותיות באנגלית

הכרת שפה מתחיל בהכרת האותיות שלה ובמאמר זה נדבר על אותיות באנגלית, על כמה אותיות יש באנגלית ומה מיוחד בהן, אז ראשית, נענה על השאלה בכותרת המאמר

כמה אותיות יש באנגלית?

התשובה לשאלה היא היא 26. בשפה האנגלית יש 26 אותיות שזה 4 אותיות יותר מכמות האותיות בשפה העברית.

אבל אם חושבים על זה, למעשה יש באנגלית 52 אותיות כי לכל אות יש שתי צורות כתיבה, אות גדולה או באנגלית Capital letter ואות קטנה. 

הסתכלו על הטבלה

# Capital Letter Small Letter איך מבטאים אותה באנגלית איך מבטאים אותה בעברית אות מקבילה בעברית
1 A a a אֵי א
2 B b bee בִּי בּ
3 C c cee סִי ק / ס
4 D d dee דִי ד
5 E e e אִי ֶ/אֶ/אי
6 F f ef אֵף פ
7 G g gee גִ'י ג
8 H h (h)aitch אֵיְיץ' ה
9 I i i אַי ִ/י
10 J j jay גֵ'י ג'
11 K k kay קֵי ק
12 L l el אֶל ל
13 M m em אֶם מ
14 N n en אֶן נ
15 O o o אוֹ וֹ
16 P p pee פִּי פּ
17 Q q cue קְיוּ ק
18 R r ar אַר ר
19 S s ess אֶס ס
20 T t tee טִי ט/ת
21 U u u יוּ וּ / אה
22 V v vee וִי ו
23 W w double-u דַאבְּלְיוּ וו
24 X x ex אֶקְס קס
25 Y y wy וַוי י
26 Z z zee/zed זד ז

 

תרגול אותיות באנגלית

תרגול Capital Letters

הסתכלו על המילים הבאות, רשמו באיזו אות כל אחת מהן מתחילה

 • Dad    ________
 • Mom    ________
 • Flower    ________
 • Zoo    ________
 • Palm    ________
 • Rain    ________
 • Joker    ________
 • Pink    ________
 • Off    ________
 • Nana    ________
 • Idol    ________
 • Hot    ________
 • Shirt    ________
 • Yummy    ________
 • Leather    ________
 • Quiet    ________
 • Hi    ________
 • Apple    ________
 • Dog    ________
 • Ball    ________
 • No    ________
 • Cat    ________
 • Tall    ________
 • Bye    ________
  Duck    ________
 • Give    ________
 • Baby    ________
 • Uh    ________
 • Car    ________
 • Egg    ________
 • Water    ________
 • Kiss    ________

תרגול Small Letter

הסתכלו על המילים הבאות, רשמו באיזו אות כל אחת מהן מסתיימת

 • again    ________
 • all    ________
 • all done    ________
 • alligator    ________
 • apple    ________
 • baby    ________
 • ball    ________
 • banana    ________
 • bath    ________
 • bear    ________
 • bed    ________
 • bee    ________
 • big    ________
 • bike    ________
 • bird    ________
 • black    ________
 • blanket    ________
 • blow    ________
 • blue    ________
 • boat    ________
 • book    ________
 • bowl    ________
 • broke    ________
 • brown    ________
 • brush    ________
 • bubbles    ________
 • bunny    ________
 • butterfly    ________
 • bye    ________
 • candy    ________
 • car    ________
 • cat    ________
 • catch    ________
 • cereal   ________
 • chair    ________
 • cheese    ________
 • chicken    ________
 • chip    ________
 • clean    ________
 • climb    ________
 • close    ________
 • cold    ________
 • color    ________
 • come    ________
 • cookie    ________
 • cow    ________
 • cracker    ________
 • cry    ________
 • dada    ________
 • dance    ________
 • diaper    ________
 • dirty    ________
 • dog    ________
 • down    ________
 • drink    ________
 • duck    ________
 • eat    ________
 • elephant    ________
 • fall    ________
 • fast    ________
 • fish    ________
 • fix    ________
 • flower    ________
 • frog    ________
 • funny    ________
 • giraffe    ________
 • give    ________
 • go    ________
 • green    ________
 • hat    ________
 • hello    ________
 • help    ________
 • here    ________
 • hi   ________
 • horse    ________
 • hot    ________
 • house    ________
 • hug    ________
 • hurt    ________
 • in    ________
 • it    ________
 • juice    ________
 • jump    ________
 • kiss    ________
 • light    ________
 • lion    ________
 • little    ________
 • look    ________
 • loud    ________
 • love    ________
 • mama    ________
 • me    ________
 • milk    ________
 • mine    ________
 • monkey    ________
 • more    ________
 • more    ________
 • my    ________
 • no    ________
 • none    ________
 • off    ________
 • on    ________
 • one    ________
 • open    ________
 • orange    ________
 • out    ________
 • pants    ________
 • pig    ________
 • pink    ________
 • plane    ________
 • play    ________
 • please    ________
 • pull    ________
 • purple    ________
 • push    ________
 • quiet    ________
 • rain    ________
 • red    ________
 • rest    ________
 • ride    ________
 • rock    ________
 • run    ________
 • scary    ________
 • see    ________
 • shake    ________
 • shirt    ________
 • shoe    ________
 • silly    ________
 • sit    ________
 • sleep   ________
 • slide    ________
 • slow    ________
 • snake    ________
 • sock    ________
 • soft    ________
 • some    ________
 • sorry    ________
 • spoon    ________
 • stand    ________
 • star    ________
 • stop    ________
 • swing    ________
 • table    ________
 • thanks    ________
 • there    ________
 • three    ________
 • throw    ________
 • throw    ________
 • tickle    ________
 • towel    ________
 • train    ________
 • tree    ________
 • truck    ________
 • two    ________
 • up    ________
 • walk    ________
 • want    ________
 • wash    ________
 • watch    ________
 • water    ________
 • wet    ________
 • white    ________
 • yellow    ________
 • yes    ________
 • you    ________
 • zebra    ________

 


מאמרים דומים