כיצד להתכונן לשאלון E בבגרות באנגלית

תלמידים רבים חשים כי אינם ממצים את יכולתם במקצוע מסוים. הרגשתם הסובייקטיבית היא כי הם יודעים הרבה יותר בתחום מאשר הציון שמתקבל במבחנים.

תחושה זו עשויה לגרום לתלמידים לאבד אמון במערכת הבחינות או במקרה הפחות טוב ביכולתם בתחום המדובר. 

טיפים לפתרון שאלונים A ו-E בבגרות באנגלית

לעיתים רבות, הבדל זה נובע מההבנה לא נכונה של מהות הבחינה ואיזה ידע היא בוחנת. לדוגמה, תלמידים רבים מניחים כי הבגרות באנגלית בוחנת את הידע שלהם בשפה האנגלית. אך למעשה, זוהי הבנה חלקית של הבחינה. השאלונים השונים בבבגרות באנגלית אינם בוחנים רק את ההבנת השפה האנגלית בקריאה או בדיבור אלא בוחנת את יכולת הבנת הנקרא, יכולת הבנת הנשמע ואת יכולת ההבעה בכתב. אם לדייק, שאלונים a וe בוחנים את יכולת הבנת הנקרא והשמיעה ושאלונים c ו- g בוחנים את יכולת הבנת הנקרא ואת יכולת הכתיבה.

הבנת הנקרא

אם נקח לדוגמא את שאלונים A ו-E, נראה כי השאלונים מורכבים מקטע הבנת הנקרא וקטע שמיעה. בקטע הבנת הנקרא תלמידים לא מתבקשים רק לקרוא טקסט ולתרגם אותו, אלא לענות על שאלות על הקטע. 

יכולת קריאת קטע ותרגומו אינה שווה ליכולת לענות על שאלות על הקטע. בוודאי לא כאשר מדובר על שאלות רבות ברירה שתפקידים להסיח את דעתו של התלמיד מהתשובה הנכונה. 

ולכן, ראשית צריך לקרוא את השאלות ורק אז ניגש לחפש את התשובה בטקסט אך ורק בשורות ו/או בפסקאות שהשאלה הפנתה אותנו אליהם. 

תשובה, גם אם נראה לנו שהיא התשובה הנכונה, לא תקבל נקודות אם נלקחה ממקום שהשאלה לא הפנתה אליו. 

שאלות אמריקאיות

שנית, בשאלות רבות ברירה לעיתים קרובות מציינים אפשרות שכותבה בטקסט אך מוסיפים לה סיבה שלא נתנה בטקסט לדוגמה אם כתוב בטקסט: 

Many people tour the world every year.

ואנו נשאלים 

What do we learn from the text? 

  • a) Why many people tour the world
  • b) Where people tour in the world
  • c) That a large number of people tour the world
  • d) Why it is impotrant to tour the world

בנקל אפשר לפסול את אפשרויות b וd מכיוון שלא נאמר לנו היכן אנשים מטיילים בעולם ולא נאמר לנו שזה חשוב. אבל לעיתים כאשר תלמידים רואים דבר שנאמר בטקסט הם בוחרים את האפשרות שטוענת שבטקסט הוסברה הסיבה לו. העובדה שהטקסט מציין שאנשים רבים מטיילים בעולם אינה שווה לסיבה מדוע אנשים מטיילים בעולם. ולכן התשובה הנכונה היא c גם אם נכתבה במילים נרדפות ולא תשובה a שטוענת שנתנה סיבה לטיול האנשים בעולם.

שימו לב לפרטים הקטנים

שלישית יש לשים לב לפרטים הקטנים. אם דובר בטקסט על תקופה עתיקה ותקופה מודרנית. לעיתים בתשובה תופיעה אפשרות שכביכול עונה על השאלה אך מציינת את התקופה הלא נכונה לדוגמה:

.In ancient times, people used to do the Olympics games in Greece. In modern times the Olympics games are held in a major city in the world. Athletes from all over the world come to compete in the Olympic games that are held every four years. 

שאלה:

?What do we learn about the Olympic games 

  • A) They are boring
  • B) In ancient time they were held every four years.
  • C) People from all over the world come to compete in them. 

בנקל אפשר לפסול את אפשרות A כיוון שלא דובר עליה בטקסט אך אפשר בהיסח הדעת לבחור באפשרות B מכיוון שנאמר שהאולימפיאדה מתרחשת כל 4 שנים. אבל בטקסט זה לא נאמר על העת העתיקה. ולכן צריך לסמן טוב את הנתונים בטקסט על מנת לא להתבלבל.

מה שכתוב בטקסט זה הדבר היחיד שמשנה

דבר נוסף שחשוב לזכור! הטקסט שאנו קוראים אמור להיות השופט המכריע לגבי מה נכון ומה לא נכון.

אם הידע הכללי שלכם סותר את הטקסט, הטקסט צודק! גם אם אתם בטוחים בידע הכללי שלכם. 

ככלות הכל, הבחינה בודקת את הבנת הנקרא ולא את הידע הכללי שלכם או את נכונותו

טיפ לפתרון קטע שמיעה

לסיום טיפ אחרון, אם סיימתם לענות על השאלות לפני השמעת הקטע, קיראו את השאלות על קטע השמיעה וסמנו לכם מילות מפתח בשאלה. לדוגמה:

What is Arthor's job? 

בשאלה זו, אפשר לסמן את המילים Arthor's job (עבודתו של ארתור) כמילות מפתח. כאשר בקטע השמיעה תשמיעו את אותם מילות מפתח, תגבירו את הקשב ונסו להבין מהי עבודותו של ארתור.

כך נעשה בכל השאלות. בזמן שמיעת הצלילים (קטע השמיעה יושמע פעמים ובין ההשמעות יתנגנו מספר צלילים) נעבור על התשובות שלנו.

כאשר הקטע יושמע בשנית, אנו נוודא שענינו נכון על השאלות.

בהצלחה רבה!


מאמרים דומים