ייצוג אלגברי של פונקציה

פונקציה היא התאמה בין משתנה בלתי תלוי (X) לבין משתנה תלוי (Y). והקשר בין המשתנים נקרא "כלל ההתאמה".

ייצוג אלגברי של פונקציה הוא למעשה תיאור הקשר בין המשתנה התלוי (Y) לבין המשתנה הבלתי תלוי (X) באמצעות משוואה.

להלן המבנה הקלאסי של ייצוג גרפי:

  • Y = X+3 , Y = 2X-5

לדוגמה,  אם נתון לנו שבכל חודש, דני מרוויח 20000 שקל, 

הייצוג האלגברי יהיה X עבור מספר החודשים וY  - f(X) עבור הסכום שהרוויח - f(x)=20000X

דוגמת ייצוג אלגברי של פונקציה