יחס הדמיון

באיזו שיטה היית רוצה ללמוד?
תרגול הסבר וידאו
🏆תרגולים מומלצים עבורך

מה הוא יחס הדימיון?

יחס הדימיון הוא ההבדל הקבוע שבין הצלעות המתאימות של שתי הצורות.
כלומר, אם יחס הדימיון הוא 3, אנחנו יודעים שכל צלע של המשולש הגדול גדולה פי 3 מאלו של המשולש הקטן.

איך מחשבים יחס דמיון?

חישוב יחס הדמיון נחלק לכמה שלבים אותם יש לבצע:

  1. תחילה עלינו לדעת שמדובר במשולשים או מצולעים דומים. 
  2. עלינו לדעת לזהות את הצלעות המתאימות בכל אחד מהמשולשים או המצולעים. 
  3. עלינו לדעת את הגדלים של זוג אחד של צלעות מתאימות.
  4. עלינו לחלק את גודל הצלע האחת בגודל הצלע השנייה. 

התוצאה המתקבלת היא למעשה יחס הדמיון. 

בחן את עצמך ביחס הדמיון!

בחנים ותרגולים נוספים

תרגילים בסיסיים ביחס הדמיון (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא יחס הדמיון


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה ביחס הדמיון ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד יחס הדמיון עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נדגים זאת באמצעות תרגיל. 

בשרטוט שלפנינו שני משולשים דומים ABC ו - KLM. 

אנו נדרשים לחשב את יחס הדמיון בין שני המשולשים. 

נעבוד בהתאם לשלבים שפורטו לעיל. 

השלב הראשון למעשה הושלם - נתון לנו, כי מדובר בשני משולשים דומים.

בשלב השני, אנחנו נדרשים לזהות את הצלעות המתאימות בכל אחד משני המשולשים. נתבונן בשרטוט ונראה, כי בשני המשולשים נתונות זוויות. זווית A תואמת ושווה לזווית  K   וזווית B  תואמת ושווה לזווית B. 

מכאן ניתן להסיק, כי מבחינת המיקום הצלעות AB ו - KL הן צלעות מתאימות. 


השלב השלישי הוא די קל, כי נתונים לנו הגדלים של שתי הצלעות הללו, AB=3, KL=6.


בשלב הרביעי והאחרון, נבצע פעולת חילוק פשוטה של הגדלים של הצלעות המתאימות זו בזו.

נקבל: 

\({KL \over AB} = {6 \over 3} = 2\)

נקבל, כי יחס הדמיון של שני המשולשים הדומים הללו שווה ל -2.