יחידות משקל

יחידות משקל מאפשרות כימות של משקל.

יחידות משקל שחשוב להכיר:

גרם אחד מכיל 1000 מיליגרם.

קילוגרם אחד מכיל 1000 גרם.

טונה אחת מכילה 1000 קילוגרם

דוגמה לתרגיל ביחידות משקל

כמה גרם יש ב- 2 קילוגרמים?

אם קילוגרם אחד מכיל 1000 גרם, אז נצטרך להכפיל את מספר הקילוגרמים ב-1000 כדי לקבל את מספר הגרמים.

2000 = 1000 * 2

כלומר, שני קילוגרמים יהיו שווים ל- 2000 גרם.

תרגיל נוסף ביחידות משקל

כמה קילוגרם הם 200 גרם?

ראינו שכדי לעבור ממספר בקילוגרם למספר הגרמים הכפלנו ב-1000.

כדי לעשות את הכיוון ההפוך, ולעבור ממספר שנתון בגרמים, למספר הקילוגרם אנחנו נחלק ב-1000.

1 קילוגרם = 1000 גרם

? קילוגרם = 200 גרם

ולכן,

= 200/1000 

0.2 קילוגרם


תרגילים בסיסיים ביחידות משקל (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא יחידות משקל


תרגולים מתקדמים (7)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה ביחידות משקל ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד יחידות משקל עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.