טעמי המקרא בספרי איוב משלי ותהילים

ביחידה זו נלמד את התלמידים באופן כללי מאוד על אופיים ותפקידם של טעמי אמ"ת.

 

טעמי הקרא של הספרים איוב, משלי ותהלים (=אמ"ת),  שונים בדיניהם, בשמותם ובצורותם מטעמי המקרא של שאר ספרי התנ"ך (=כ"א ספרים).

להלן רשימת הטעמים וחלוקתם לפי רמת הפסקתם [ע"פ ספר "טעמי המקרא" של וינפלד]:

קבוצה א  -  ** סוף פסוק               **עולה ויורד            **אתנחתא

קבוצה ב  -  **רביע גדול

קבוצה ג  -  **רביע קטן                 **רביע מוגרש          **צנור          

                **שלשלת גדולה

קבוצה ד  -  **דחי                         **פזר                      **לגרמה

 

שאר הטעמים הם טעמים משרתים.

 

נזכיר כלל חשוב אחד שההעלם בו גדול והטעות בו מצויה:

בטעמי אמ"ת ישנו טעם שנקרא "עולה ויורד" שהוא הטעם המפסיק הגדול ביותר באמצע הפסוק, וכוחו כמו "אתנחתא" בספרים אחרים.  לכן בטעמי אמ"ת הטעם "אתנחתא" מאבד מכוחו המפסיק אם קדם לו בפסוק "עולה ויורד". ואם יפסיק הקורא באתנחתא ולא בעולה ויורד עלולה להשתנות משמעות הפסוק.

[יש מדפיסי תהלים שהדפיסו רק את האתנחתות, והשמיטו את כל יתר הטעמים, ונגרם על ידי זה שיבוש הקריאה וההבנה.]

לדוגמה: 'רַבִּים מכאובים לָרשע והבוטח בַּה' חֶסֶד יסובבנו' (תהלים לב,י),   

ההפסקה הגדולה צריכה להיות במלה 'לרשע' (עולה ויורד);  ואם יפסיק יותר במלה 'בָּה' ' (אתנחתא) - תשתנה המשמעות כאילו אומר: רבים מכאובים לרשע וכן לבוטח בה'.

וכן: 'הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵא מֶשֶךְ-הזָּרע בֹּא-יבוא בְרִנָּה נֹשֵא אלמותיו' (תהלים קכו,ו)

      'ה' צדיק יִבְחָן וְרשע וְאֹהֵב חָמָס שָנְאָה נפשו' (תהלים יא,ה)

      'אני שכבתי וָאִישָנָה הֱקִיצוֹתִי כי ה' יִסְמְכֵנִי' (תהלים ג,ו)

 

דגש נוסף:      דחי   -   צורתו של הדחי היא כצורת הטעם טפחא בטעמי כ"א הספרים,  אך הוא בא מימין לאות הראשונה שבתיבה,  ולפיכך אין הוא מורה את מקום ההטעמה במלה.

לדוגמה:      'חַטָּאִים' (תהלים א,א),        'רְשעים' (תהלים א,ה).

 

דגש נוסף:   בין טעמי אמ"ת מצוי טעם הדומה לטפחא (ולדחי, כמובן),  אבל הוא נמצא בהברה המוטעמת.  טעם זה נקרא טרחא והוא משרת.

לדוגמה:      'כי יודע ה' דֶּרֶךְ צדיקים וְדרך רְשעים תֹּאבֵד' (תהלים א,ו).

 

לסיכום היחידה, ניתן לתלמידים לפתור את המשימות הבאות:

א) עיין בספר איוב, וכתוב מהיכן עד היכן יש בספר את טעמי אמ"ת.  חווה דעתך מדוע אין זה בכל הספר.

ב) בחר לך פרק בספר תהלים (לפחות בן 8 פסוקים), וחלק כל פסוק שבו לשנים על פי חלוקת טעמי המקרא, וכתוב זאת בצורה מסודרת במחברתך.

ג) חווה דעתך מדוע לספרי אמ"ת יש טעמים שונים משאר כ"א ספרים.  [העזר, אם יש צורך, בדברי התוספות בבבא-בתרא יד: ].