חילוק במכפלה

חילוק במכפלה מתייחס למצב בו אנו צריכים לבצע פעולת חילוק על מכפלה של איברים. לדוגמה בתרגיל:

\(24 : (6 * 2) = \)

דרך אחת לפתור תהיה לפתוח את הסוגריים - נצטרך לזכור את העקרון שלאחר פתיחת הסוגריים, תבוצע פעולת חילוק על כל אחד מהאיברים במכפלה.

כלומר, במקרה הזה:

\(24 : (6 * 2) = \)

\(24 : 6 : 2 = \)

\(4 : 2 = 2\)

אם נרצה לרשום חילוק של מכפלה בצורה כללית:

\(a : (b * c) = a : b :c \)

 

דרך נוספת לפתור את התרגיל תהיה בעזרת סדר פעולות חשבון:

\(24 : (6 * 2) = \)

נתחיל מלפתור את הביטוי שבתוך הסוגריים לפי סדר פעולות חשבון ונקבל:

\(24 : 12 = 2\)

בחן את עצמך בחילוק במכפלה!

תרגילים בסיסיים בחילוק במכפלה (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא חילוק במכפלה


תרגולים מתקדמים (8)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בחילוק במכפלה ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד חילוק במכפלה עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.