חיבור מספרים מכוונים

באיזו שיטה היית רוצה ללמוד?
תרגול הסבר וידאו
🏆תרגולים מומלצים עבורך

חיבור וחיסור מספרים מכוונים משמעו הדרך לפיה עלינו לחבר או לחסר מספרים עם סימן שונה.

כדי לעשות זאת, יש להכיר את הכללים הבאים:

 •  \(++ = +\)
  \(1+(+3) = 1+3\)
   
 • \(-- = +\)
  \(1-(-3) = 1+3\)
   
 • \(+- = -\)
  \(1+(-3) = 1-3\)
   
 • \(-+ = -\)
  \(1-(+3) = 1-3\)

 

 

בחן את עצמך בחיבור מספרים מכוונים!

בחנים ותרגולים נוספים

תרגילים בסיסיים בחיבור מספרים מכוונים (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא חיבור מספרים מכוונים


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בחיבור מספרים מכוונים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד חיבור מספרים מכוונים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


 כאשר מחברים שני מספרים חיוביים, התוצאה תהיה הסכום שלהם.

\(1+1=2\)

כאשר מחברים שני מספרים שליליים, התוצאה תהיה הסכום שלהם עם סימן מינוס.
\((-1)+(-1)=-2\)


כאשר אנו מחברים שני מספרים שהאחד הוא חיובי והשני הוא שלילי, עלינו לחסר תחילה (בערך מוחלט) בין שני המספרים. הסימן ייקבע על ידי המספר הגדול יותר מבחינת ערך מוחלט. 

\(2+(-1)=1\)

\((-2)+1=-1\)

כאשר אנו מחסרים שני מספרים חיוביים, התוצאה תהיה ההפרש שלהם והסימן ייקבע לפי הסדר שבו כתובים המספרים. אם המספר הגדול יותר כתוב בתור המספר הראשון, אזי התוצאה תהיה עם הסימן פלוס (או ללא סימן כלל).

\(2-1=1\)

אם המספר הגדול יותר כתוב בתור המספר השני (אחרי המינוס), אזי התוצאה תהיה עם הסימן מינוס. 

\(1-2=-1\)

כאשר אנו מחסרים שני מספרים שליליים, אז תחילה יש לזכור, שרצף של שני מינוסים נותן פלוס. 
התוצאה תהיה ההפרש שלהם והסימן ייקבע לפי הערך המוחלט הגדול יותר. 

\(-1-(-1)=-1+1=0\)

כאשר אנו מחסרים שני מספרים שוני סימן, אז תחילה יש לזכור, שרצף של שני מינוסים נותן פלוס ורצף של מינוס ופלוס נותן מינוס.  התוצאה תהיה הסכום של שני המספרים והסימן ישתנה בהתאם לנסיבות.

\(2-(-1)=2+1=3\)

\(-2-(+1)=-2-1=-3\)

 

דוגמאות: 

\((+1) + (+2)= +3\)

\((-10) - (+6)= -10-6= -16\)

\((-4)+(-5)= (-9)\)

\((+6) - (-10) = +6+10=16\)

\((-7)+(+4)= (-3)\)

\((-3) - (+6)=-3-6=-9\)

\((+6) - (-3) =6+3=9\)