חזקות של מספרים מכוונים

כל גורם עם חזקה מורכב משני דברים:
בסיס חזקה שזהו המספר לו אנחנו מוסיפים חזקה 
- ומעריך החזקה שזה הוא המספר שמופיע בחזקה, זאת אומרת מספר הפעמים שאנחנו מכפילים את בסיס החזקה בעצמו.

לדוגמה, בביטוי 42, 4 הוא בסיס החזקה ו2 הוא מעריך החזקה.

כאשר אנחנו מדברים על חזקות של מספרים מכוונים, ישנם מספר עקרונות שצריך לנהוג על פיהם:

 • כאשר הבסיס של החזקה הוא מספר חיובי, והמעריך של החזקה הוא מספר זוגי, אזי התוצאה של החזקה תהיה חיובית.

  לדוגמה: \((4)^2=16\)
   
 • כאשר הבסיס של החזקה הוא מספר חיובי, והמעריך של החזקה הוא מספר אי- זוגי, אזי התוצאה של החזקה תהיה גם היא חיובית.

  לדוגמה: \((4)^3=16\)
   
 • כאשר הבסיס של החזקה הוא מספר שלילי, והמעריך של החזקה הוא מספר זוגי, אזי התוצאה של החזקה תהיה חיובית.

  לדוגמה: \((-4)^2=16\)
   
 • כאשר הבסיס של החזקה הוא מספר שלילי, והמעריך של החזקה הוא מספר אי- זוגי, אזי התוצאה של החזקה תהיה שלילית.

  לדוגמה: \((-4)^3=-16\)