השתנות של פונקציה

השתנות של פונקציה מתייחסת לקצב שבו פונקציה מסוימת משתנה. קצב השתנות של פונקציה נקרא גם שיפוע.

בהתאם להגדרה המתמטית, השיפוע מייצג את השינוי שחל בערך הפונקציה (Y) עם הגדלה של ערך ה- X ב-1.

  • אם בגרף הפונקציה מיוצגת על ידי קו ישר, אז קצב ההשתנות של הפונקציה הוא קבוע
  • ואם הגרף שמייצג את הפונקציה לא מראה קו ישר אז קצב ההשתנות של הפונקציה הוא לא קבוע

זאת אומרת שיש פונקציות, כגון פונקציה קווית (עליה נלמד בכיתה ח' אבל כעיקרון פונקציה קווית היא פונקציה עם משתנה בחזקה ראשונה) שבהן השיפוע, כלומר, קצב השינוי של הפונקציה, הוא קבוע ויש פונקציות אחרות שיכולות להיות עם קצב שינוי משתנה שמחושב עבור כל ערך X בנפרד.

קצב השתנות של פונקציה