הצבה בביטוי אלגברי

הצבה בביטוי אלגברי פירושו להחליף משתנה בביטוי האלגברי בערך מספרי כלשהוא. 

לדוגמה:

אם ניקח את  הביטוי האלגברי X+5, וניתן למשתנה X את הערך 3 אז הערך של הביטוי האלגברי יהיה 8 

  • הביטוי האלגברי:  X+5
  • הביטוי האלגברי לאחר החלפת משתנה X בערך 3: 5+3
  • ולכן הערך (התוצאה) של הביטוי האלגברי הוא 8: 5+3=8

 

הדבר נכון גם אם אותו משתנה מופיע מספר פעמים בביטוי האלגברי ואז נציב את הערך של המשתנה - בכל אחד המשתנים הזהים. 

לדוגמה:

אם נרצה לתת את הערך 3 למשתנה X במשוואות הבאות, זה יראה כך:

  • X+5-X = 3+5-3 = 5
  • -10+X*(4/X) = -10+3*(4/3) = -10+3*11/3 = -10+4 = -6
  • X+Y-5 = 3+Y-5

 


תרגילים בסיסיים בהצבה בביטוי אלגברי (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא הצבה בביטוי אלגברי


תרגולים מתקדמים (7)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בהצבה בביטוי אלגברי ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד הצבה בביטוי אלגברי עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.