הפועל Used

Used to הוא ביטוי שמשמעותו מורגל או מורגלת. בנוסף אנו משתמשים ב-used to לתאר משהו מן העבר שאינו נכון יותר או שאינו מתקיים בהווה.

הנה מספר דוגמאות:

 • I used to have long hair
  היה לי שיער ארוך (כבר אין לי).
   
 • My mom used to make us pancakes for breakfast
  אמא שלי הייתה  מכינה לנו פנקייקס לארוחת בוקר (כבר איננה עושה זאת).
   
 • I’m used to getting up early
  אני רגילה לקום מוקדם (מורגלת).
   
 • He is used to wearing a suit for work
  הוא רגיל ללבוש חליפה לעבודה (מורגל).

נתייחס עתה לשני השימושים של used עליהם פירטנו ועל האופן בו נשתמש בכל אחד מהם:

To Be used to

אמרנו כי Used to משמעותו מורגל או מורגלת. במקרים בהם שנשתמש ב- used to במשמעות של משהו שאנו רגילים לעשות או מורגלים בו, נשתמש ב- used to בצירוף פועל ממושך-

 verb + ing.

לעתים נשתמש בשם עצם כדי לבטא משהו אליו אנו מורגלים ולא פעולה אליה אנו מורגלים.

מבנה המשפט יהיה:

 • כינויי הגוף + הטיית to be (לדוגמה am, are וכו׳) + used to + פועל ממושך verb+ing / או שם עצם

לדוגמה

 • He is used to getting up early...  so he doesn’t mind doing it
 • I’m used to having coffee in the morning... I’m not a tea person
 • She is used to my jokes  דוגמה עם שם עצם.
 • He is used to cold weather  דוגמה עם שם עצם.

צורת השלילה והשאלה של Used To

בשאלה וכן בצורתו השלילית של used to במובן של משהו שאנו מורגלים בו, used to נשאר used to.

לדוגמה

 • Are you used to his jokes?
              Are they used to wearing uniforms?
 • I am not used to winter
              He is not used to getting up so early

 

To be used to בעבר

לעתים נרצה להטות את used to על מנת לדבר על משהו שהיינו מורגלים בו בעבר. במקרה זה used to ישאר used to, השוני יהיה באלמנטים האחרים במשפט. מבנה המשפט זהה והשינוי היחיד יהיה בהטיית ה- to be:

כינויי הגוף + הטיית to be לעתיד (לדוגמה were, was וכו׳) + used to + פועל ממושך  verb+ing / או שם עצם

 

 • בהווה: I am used to studying 
  ובעבר: I was used to studying
   
 • בהווה: They are used to getting up early
  ובעבר: They were used to getting up early

 

להתרגל למשהו

במקרים בהם נרצה לדבר על מצב בו נתרגל למשהו, נשתמש בפועל העזר get

 • I am not a morning person, but I can get used to getting up early

שימו לב כי הפועל  (getting up) לא השתנה. 

 • I had to get used to driving on the left side when I first moved to England
  He finally got used to the winter weather

Used to…

כשאנחנו משתמשים ב-used to כדי לדבר על משהו שהיה בעבר אך שכבר אינו נכון יותר מבנה המשפט יהיה:

 • כינויי גוף + used to + שם הפועל (infinitive)

לדוגמה

 • We used to be friends
 • He used to smoke
 • She used to work here

used to בשאלה

כאשר נשאל שאלה בנוגע למשהו מהעבר שכבר אינו נכון נשתמש ב- use to ולא ב- used to.

מבנה המשפט יהיה:

 • מילת שאלה + כינויי גוף + use to + שם הפועל.

לדוגמה

 • Did you use to be friends?
 • Did he use to smoke?
 • Did she use to work here?

used to בצורתו השלילית

הצורה השלילית של used to תשמש אותנו כאשר נרצה לנסח משפט המתאר משהו שלא התרחש בעבר.

מבנה המשפט יהיה:

 • כינויי גוף + מילת שאלה+not (צורת השלילה) + use to + שם הפועל.

לדוגמה

 • We did not use to be friends
 • He didn't use to smoke
 • She didn't use to work here

לסיכום

דיברנו על used to ועל שני השימושים החושבים שלו. האחד כשאנו רוצים לדבר על משהו שהיה בעבר וכבר אינו נכון, או לא מתקיים בהווה והשני כאשר אנו רוצים לדבר על דבר שאנו מורגלים בו.

שימו לב!

אל תטעו בשילוב שתי הצורות ליצירת משפט שאינו נכון מבחינה דקדוקית כמו: "I am used to study".

 • I used to study פירושו למדתי אך איני לומד כעת (אין הדבר נכון כרגע).
 • I am used to studying פירושו אני מורגל בלמידה.

מאמרים דומים