הפועל to do

הפועל to do משמעותו לעשות, לבצע, והוא יכול להיות הפועל העיקרי או פועל עזר, ונרבה את השימוש בו במשפטי שאלה או שלילה. הבה נצלול לעשייה!

To Do כפועל עיקרי

הפועל to do משמעותו לעשות, לבצע וכאשר הוא הפועל העיקרי הוא יוטה בהתאם לזמן ולנושא.

לדוגמה 

 • I did my homework
  עשיתי את שיעורי הבית שלי
   
 • She will do the laundry
  היא תכבס (באנגלית אומרים תעשה את הכביסה) - מעט שונה מעברית
   
 • He does it regularly
  הוא עושה זאת באופן רגיל
   
 • I am doing well, thank you
  שלומי בסדר תודה (באנגלית נאמר שאני “עושה” טוב ) - מעט שונה מעברית 

To Do כפועל עזר 

הפועל to do כפועל עזר יופיע בצמוד לפועל ראשי כאשר נרצה להדגיש את הפעולה הראשית, במשפטי שאלה, או במשפטי שלילה.

כאשר נשתמש ב to do כפועל עזר הוא יקבל את ההטיה על פי הזמן והנושא, ואילו הפועל המרכזי תמיד יהיה בצורתו המקורית, ה infinitive , כלומר ללא הטיות. 

הדגשה 

נשתמש בפועל to do להגדיש פעולה אחרת, ולרוב משמעותו במקרים אלה תתרגם לעברית כממש, באמת, וודאי. 

לדוגמה 

 • They do know how to party
  הם ממש יודעים כיצד לחגוג

הפועל המרכזי פה הוא to party (לחגוג) והשימוש בפועל to do הוא להדגיש שהם יודעים לחגוג 

 • I do love you
  אני באמת אוהב אותך

כאן הפועל to do בא להגדיש את הפועל המרכזי שהוא to love 

 

משפטי שאלה 

במשפטים שהתשובה עליהם היא לרוב כן או לא, נשתמש בפועל do כמילת שאלה שמשמעותה האם.

הפועל to do יהיה רק בזמנים של present simple או past simple. בעוד הפועל המקורי יהיה בצורתו המקורית. 
לדוגמה

 • Do you like her?
  האם אתה מחבב אותה?

הפועל המרכזי כאן הוא like והפועל do משמש אותנו כמילת השאלה האם . שימו לב שהפועל like הוא בצורתו המקורית , ה infinitive 

 • Does she want to go to the movies?
  האם היא רוצה ללכת לקולנוע? 

הפועל המרכזי כאן הוא go והפועל do משמש אותנו כמילת השאלה האם . שימו לב שהפועל go הוא בצורתו המקורית , ה infinitive 

 • Did she meet him?
  האם היא פגשה אותו?

הפועל המרכזי כאן הוא meet והפועל do משמש אותנו כמילת השאלה האם , בזמן עבר. שימו לב שהפועל meet הוא בצורתו המקורית , ה infinitive 

 

משפטי שלילה

במשפטים בהא נתאר משהו שלא קרה נשתמש בפועל do בהטייה לשלילה ולאחריו הפעולה שלא קרתה. הפועל to do יהיה רק בזמנים של present simple או past simple. בעוד הפועל המקורי יהיה בצורתו המקורית. 

 • They did not (= didn’t)  want to go to his dad
  הם לא רצו ללכת לאבא שלו 

הפועל המרכזי כאן הוא go והפועל do משמש אותנו כמילת שלילה . שימו לב שהפועל go הוא בצורתו המקורית ה infinitive בעוד הפועל do מוטה ב past simple

 • She does not (=doesn't) see the light
  היא לא רואה את האור 

הפועל המרכזי כאן הוא see והפועל do משמש אותנו כמילת שלילה . שימו לב שהפועל see הוא בצורתו המקורית ה infinitive בעוד הפועל do מוטה ב present simple

 

הטיית הפועל to do 

בואו נראה איך נראה הפועל to do בזמנים השונים

Question 

Negative 

Presnet 

Pronoun

Do + pronoun + verb 

Don’t 

Do

I, You, We, They

Does + pronoun

Doesn't 

Does 

He, She, It

Question

Negative

Past

Pronoun

Did + pronoun + verb

Didn’t 

Did 

I, You, He, She, It, We, They

 

הפועל To Do בהווה ממושך present progressive

הפועל to do יכול להיות פועל עזר בהווה מתמשך, ומטרתו להצביע על הזמן 
לדוגמה

 • I am doing something
  אני עושה דבר מה 
   
 • You are doing well
  שלומך טוב 

הפועל המרכזי במשפטים אלה הוא be והפועל to do מטרתו להראת את הזמן הווה מתמשך

תרגולים 

תרגמו את המשפטים הבאים 

 • קילפת את האגוזים עבורי?
 • היא לא רוצה לפתוח את הדלת 
 • סבתא שלו לא רואה טוב בלי משקפיים 
 • אנחנו באמת רוצים לצאת החוצה 
 • האם אתה אוהב אותה כמו שאני אוהב אותה?
 • האם לא סיימתי את שיעורי הבית שלי?

תשובות

 • Did you peel the nuts for me?
 • She doesn't want to open the door 
 • His grandmother doesn't see well without glasses 
 • We do want to go out 
 • Do you love her as much as I love her? / Do you love her like I love her?
 • Did I not finish my homework?

מאמרים דומים