הסולם הפנטטוני

הסולם הפנטטוני, סולם פשוט ביותר, בעל חמישה צלילים בלבד אך הוא מכיל בתוכו עולם שלם. ניתן למצוא אותו בבלוז ועד לרגאיי, במוזיקה הודית ועד למוזיקה אינדיאנית. ויש לכך סיבה טובה- הוא פשוט נשמע מדהים! הוא כולל בתוכו רק את הצלילים היציבים ביותר של הסולם, ללא דיסוננס משמעותי ויש לו צבע ייחודי במוזיקה.

הבנייה של הסולמות הפנטטוניים

במוזיקה המערבית, לסולם הפנטטוני יש שתי וריאציות: 

סולם פנטטוני מז'ורי

שנגזר מסולם המז'ור בעל שבעה צלילים.

מה שיהפוך את הסולם הזה לפנטטוני תיהיה ההחסרה של הדרגה הרביעית ושל הדרגה השביעית בסולם.

סולם פנטטוני מזו'רי


סולם פנטטוני מינורי

גם סולם זה נגזר מסולם בעל שבעה צלילים- הסולם המינור הטבעי.

נהפוך אותו לפנטטוני ע"י החסרה של הדרגה השנייה והדרגה השישית.

סולם פנטטוני מינורי

 

סולם לה מינור ודו מז'ור הם סולמות מקבילים כך שנמצא את אותם הצלילים בשניהם. 

באמצעות שיטת ההחסרה הנ"ל ניתן לבנות סולמות פנטטוניים מכל סולם מינורי או מז'ורי שקיים.

 

לאחר שתתרגלו את בניית הסולמות הפנטטוניים מהסולמות המז'וריים והמינורים שאתם כבר מכירים תוכלו לאלתר עליהם. להלן מספר תרגילים שמפתחים שליטה מלודית בסולם הפנטטוני ויכולים להקפיץ את יכולות האלתור שלכם בכמה רמות:

תרגילים על סולם פנטטוני

*התרגילים כתובים בסולם דו מז'ור פנטטוני אך ניתן להשתמש בעיקרון שלהם גם על סולם פנטטוני מינורי ובסולמות אחרים*