הכנת מערך שיעור

לאחר שלב מבנה וארגון יחידת הלימוד, הגענו לשלב הכנת מערך השיעור. איך עושים זאת נכון ולמה זה חשוב כל כך?

עבודה עם מערך שיעורשלום לכל המורים הפרטיים, המדריכים וחברי האתר לימוד נעים!
הרבה זמן עבר מאז המאמר האחרון שלי..

הפעם החלטתי לכתוב על נושא חשוב שמלווה מורים פרטיים וכן מורים המעבירים שיעורים לקבוצות – הכנת מערך שיעור.

המאמר הזה קשור למאמר קודם שלי – מבנה וארגון יחידת לימוד והוא בעצם מהווה לו המשך ישיר.
לאחר יצירת תבנית השיעור, חשוב מאוד לדעת איך להכין את מערך השיעור.
תבנית השיעור הינה התוכן, ה-מה. מערך השיעור הינו ה-איך, מתי, בעזרת מה.

אם נעשה את האנלוגיה לתחום אחר, הרי ששחקן בתיאטרון, לדוגמא, אינו יכול להופיע ללא תוכנית מסודרת. השחקן צריך לדעת את המלל המפורט, איך עליו להציג, מה לעשות בכל שלב (לצחוק, ללכת למקום מסויים וכדומה), ובאיזה תזמון.
כך גם במקרה של מורים המעבירים שיעורים פרטיים או שיעורים לקבוצה – המורה חייב להגיע עם תוכנית מסודרת ומפורטת לפני השיעור – אחרת השגת המטרות עלולה להפגע.

מכיוון שהמאמר פונה גם למורים פרטיים וגם למורים שמעבירים שיעורים לקבוצות, אציין איזה חלקים רלוונטיים עבור כולם ואילו חלקים רלוונטיים רק עבור העברת שיעור לקבוצה.

נתחיל עם ההגדרה של מערך שיעור:

מערך שיעור – אוסף דפים עליהם מפורטים בבהירות רצף פיתוח התכנים המקצועיים ואופן העברתם.

רצף פיתוח התכנים המקצועיים= המלל, ה-מה.
אופן העברתם= ה-איך: באיזו שיטת הוראה, באיזה מבנה, בעזרת אילו אמצעים, באיזה תזמון.

הדף הראשון של מערך השיעור כולל את נושא השיעור, מטרות השיעור אשר על פיהן הוא נבנה, הנקודות העיקריות והזמן המוקצב. עבור שיעור לקבוצה יש להוסיף גם מהי דרך ההוראה (מצגת, תרגול עצמי) וכן את פירוט האמצעים בהם ישתמש המורה (לוח, אמצעים להמחשה וכו').

תפקיד מערך השיעור בעיתויים השונים

לפני השיעור:

 • קריאת המטרות -מה אנחנו רוצים להשיג במהלך השיעור ולאיזה רמה אנחנו רוצים להביא את התלמיד/ים.
 • חזרה על התכנים – סדר העברה, שאלות ודגשים במקומות הנכונים.
 • הכנת האמצעים הדרושים – אמצעי המחשה, דפי עזר להסברים נוספים וכדומה.
 • תכנון הזמן מראש לכל חלק – עמידה במסגרת הזמנים של השיעור.

במהלך השיעור:

חשוב להבין שהכנת מערך שיעור אינה אומרת שצריך להקריא את כל השיעור מתוך המאמר! מתי נשתמש במאמר תוך כדי השיעור?

 • כאשר צריך להקריא או להכתיב משהו מתוך המערך.
 • כדי להיזכר בתכנים – אם שכחנו דבר מסויים או את סדר העברת התכנים.
 • מיקוד – במקרה של היסחים תוך כדי השיעור.

כשהשיעור הסתיים:

 • בדיקת תכנון מול ביצוע – האם החומר הועבר במלואו, האם נוצרו פערים, האם הושגו כל המטרות.
 • תיקונים – הכנסת התכנים החסרים, עדכון תכנים. חשוב לעשות זאת כל עוד החומר "חם".
 • הוספת דוגמאות, שאלות תלמידים.

פירוט תכני מערך השיעור

מבנה וארגון יחידת לימוד – שם עברנו על ארגון חומר הלימוד וסידורו במבנה הגיוני מסויים כולל הוספת דוגמאות, אנלוגיות, הסברים ותכנון שאלות מנחות.

את כל הדברים האלה נכתוב בתוך המערך עפ"י מבנה שיעור:

פתיחה – נושא, מטרות, יצירת עניין בנושא, קישור לנושאים קודמים.

גוף – הסברים, דגשים, דוגמאות, שאלות ותשובות, סיכומי ביניים, קישורים.

סיכום – מטרות, נקודות עיקריות, דגשים, שאלות לוידוא קליטה.

כל התכנים יופיעו בשפה המדוברת, במילים בהן אנו מתכוונים להשתמש בשיעור.
כתב ברור וקריא – כדי שלא נתעכב בשיעור על הבנת הכתב.

כמובן שלא ניתן לתכנן לפרטי פרטים איך יראה בדיוק השיעור הפרטי או השיעור בכיתה. הסיטואציה מול התלמידים הינה דינמית – בכל שיעור יש שאלות חדשות של תלמידים, לעיתים תלמיד מסויים צריך הסבר נוסף או שונה. הכוונה היא שבסה"כ – המערך ישקף את השיעור המועבר.

חשוב לעדכן את מערך השיעור בשאלות תלמידים חדשות או בדוגמאות והסברים שלכם שנוכחתם לדעת שעובדים – יתכן שבשיעורים הבאים תשתמשו בדברים אלו.

לדוגמא, מורים המעבירים שיעורים פרטיים במתמטיקה יוסיפו שאלות תלמידים שעולות תוך כדי פתרון התרגילים או דוגמאות מעניינות מהחיים הקשורות לפתרון בעיות מתמטיות שונות.

עמודת הפעילות

רלוונטי יותר עבור שיעורים לקבוצה אולם גם מורים פרטיים יכולים לעשות בזה שימוש – בעיקר בתכנון הזמנים המוקצים.

נחלק את מערך השיעור לשתי עמודות. בעמודה הימנית הרחבה יותר יופיע התוכן ואילו העמודה השמאלית תקרא – עמודת הפעילות.

בעמודה זו נציין:

 • כל הפעולות שהמורה מבצע בהתאם לתכנים שמועברים – שימוש בלוח, הקרנת סרט, יצירת עניין, מספר השקופית במצגת.
 • פירוט הזמנים – פירוט הזמן המוקצב.

מערך זכרון

כולנו נתקלנו בסיטואציה שבמהלך השיעור נקטע לנו חוט המחשבה ושכחנו איך להמשיך את השיעור כמתוכנן. לכן, חשוב להכין מספר מצומצם של דפים שיכילו את הנקודות העיקריות, הרעיונות המרכזיים - לפעמים מילה מסויימת מזכירה לנו פרק שלם.

מערך זכרון – מספר מצומצם של דפים הפרושים לעיני המורה וכוללים את הנקודות ועיקרי התכנים בתמצית (ברמת כותרות).

הדפים הללו יהיו כתובים בכתב גדול , ברור וקריא ויכילו בנוסף דגשים והבלטת רעיונות מסויימים.
ניתן להוסיף טיפים שיעזרו לנו – מילה מסויימת שבעזרתה נזכור דוגמא חשובה, סימון מתי להשתמש באמצעי המחשה, מתי לעשות סיכומי ביניים וכו'.

אין הכוונה שמערך הזכרון יהיה העתק של מערך השיעור – מערך הזכרון צריך להות תמציתי מאוד ולהכיל תזכורות בלבד.

מערך הזכרון יעזור לביטחון העצמי במהלך השיעור – בעזרתו ניתן תמיד להזכר בתכנים ולחזור לרצף הנכון של השיעור.

אופן השימוש במערך הזכרון במהלך השיעור

המטרה לא לקטוע את רצף הדיבור במהלך השיעור ולכן הצצה במערך הזכרון תתבצע:

 • לאחר מתן שאלה למחשבה.
 • הכתבה של משפט/פסקה.
 • הצגת שקף או אמצעי המחשה אחר.
 • שיעור לקבוצה – בזמן שהתלמידים מעתיקים מהלוח.

סיכום

סיימנו להפעם – עברנו על עוד חלק חשוב בתהליך ההדרכה.

אני מקווה מאוד שהצלחתי להעביר לכם את המסר בנוגע לחשיבות השימוש במערך שיעור.
למורים פרטיים ולמדריכים יש סיכוי גבוה בהרבה לעמוד במטרות ההדרכה שלהם כאשר השיעור מתבצע עם מערך שיעור מסודר - בעזרתו ניתן להגיע מוכנים לשיעור, להעביר את השיעור בצורה האופטימלית ביותר מבלי לדלג על נקודות ולפספס נושאים, ובעזרתו ניתן גם ללמוד ולשפר משיעור לשיעור.

נפגש במאמר הבא :)

רועי.