היקף מלבן

היקף המלבן הוא סכום אורכי הצלעות הכולל של המלבן.
לדוגמה, אם צלעות המלבן הן A,B,C,D
אז היקף המלבן יהיה A+B+C+D
מקובל לסמן את היקף המלבן באמצעות האות P.

חשוב לזכור!
במלבן יש שני זוגות של צלעות נגדיות, מקבילות ושוות.
לכן, מספיק לדעת את האורך של שתי צלעות סמוכות על מנת לחשב את היקף המלבן.  

דוגמה לחישוב היקף של מלבן

נתון מלבן KLMN כמתואר בשרטוט.

במלבן נתון KL=10  ואילו LM=4.

אנו מתבקשים למצוא את היקף המלבן.

כאמור, ידוע לנו כי במלבן הצלעות הנגדיות שוות זו לזו בגודלן.

לכן מתקיים:

KL=MN=10

LM=NK=4

P = 10 + 10 + 4 + 4= 28

ניתן גם לרשום את נוסחת ההיקף כך:

P = 10*2 + 4*2 = 28

בחן את עצמך בהיקף מלבן!

תרגילים בסיסיים בהיקף מלבן (3)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא היקף מלבן


תרגולים מתקדמים (5)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בהיקף מלבן ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד היקף מלבן עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.