הווה ממושך - Present Progressive

מטרתו המוכרת לנו ביותר של זמן הווה היא לציין את המתרחש כעת. עם זאת, זמן הווה יכול לציין גם את המתרחש בעתיד הקרוב מאוד או לחילופין לציין דווקא פעולות שנעשות כהרגל או מדי תקופה, בתדירות כזאת או אחרת. באנגלית מבדילים בין סוגים שונים של הווה, כאשר ההווה שבו נעסוק כאן הוא ההווה המיידי ביותר, כלומר כאשר אנו רוצים להצביע על פעולה הנעשית ברגעים אלה ממש או שתתרחש בעתיד הקרוב מאוד. הווה זה נקרא Present Progressive. כך הוא נקרא בד"כ אך יש גם המכנים אותו Present Continuous ובעברית: הווה ממושך.


 

 

מבנה המשפט בהווה ממושך הוא:

נושא + פועל עזר Be + הפועל המרכזי + ING

חוקי הווה ממושך

 • כאשר פועל מסתיים ב e, הe יורדת ואחרי מתווסף ing.
 • כאשר פועל מסתיים בצירוף של עיצור (c,d,b וכו') - תנועה vowel, נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing.
 • כאשר הפועל מסתיים בצירוף ie, הie יירדו ויוחלפו באות y ואחריה ing.

שלילה

רק צריך להוסיף את המילה not אחרי פועל העזר be

 

סוגים שונים של הווה

זמן הווה באנגלית, ולמעשה גם הזמנים האחרים-עבר ועתיד נחלקים ל- 3 סוגים (ממש כמו בצבא...): Simple, Progressive ו- Perfect. אם נחזור לזמן ההווה, כל אחד מהם מתאר הסתכלות אחרת על ההווה כך שניתן להבחין בין סוגים שונים של מצבים אשר אמנם יש מקום להטות את כולם בזמן הווה אך המצבים המתוארים הם שונים

מתי בדיוק משתמשים ב Present Progressive?

בפרזנט פרוגרסיב משתמשים במספר מצבים:

 • המצב העיקרי הוא לתיאור פעולה שמתרחשת כעת: I am writing now.
 • תיאור פעולה שעומדת להתרחש בעתיד הקרוב אך יש לה קשר להווה והיא עומדת להתרחש בוודאות, למשל:
  My friend is coming tomorrow, I invited him.

  חשוב לשים לב שרק כאשר לפעולה יש קשר להווה, אם נעשתה כבר פעולה שמבטיחה את התבצעותה של פעולה בעתיד הקרוב אז יש מקום להשתמש ב Present Progressive. אם לא מתקיימים תנאים אלה השימוש יהיה בזמן עתיד.

מה ההבדל העיקרי בין Present Progressive לבין Present Simple?

ההבדל העיקרי הוא שב Present Simple נשתמש לציון עובדות, הרגלים ופעולות שחוזרות על עצמן מדי תקופה ולא לציון פעולות שנעשות באותו רגע או בעתיד הקרוב.

הרמזים במשפט שמובילים ל Present Progressive

כמו ב Present Simple, גם ב Present Progressive ישנם תמרורים שיובילו אותנו הישר לזמן זה. כך, גם אם לא הבנתם לחלוטין את פירוש המשפט, עם מילים אלה תוכלו מיד להבין שמדובר בפרזנט פרוגרסיב.

כיוון שלרוב Present Progressive מתאר פעולות שנעשות עכשיו, המילים העיקריות שיסגירו את הזמן הן המילים

 • now
 • right now
 • וכן at this moment.

כאשר מדובר על פעולות שאמורות להתבצע בעתיד הקרוב ניתן להשתמש בתיאורי זמן שונים כמו

 • next week
 • tomorrow ועוד.

כיוון שתיאורי זמן אלה יכולים להופיע גם בהטיית הפועל בזמן עתיד, כאן יש לשים לב לכוונת המשפט, שאכן מדובר בעתיד קרוב ובפעולה שבוודאות הולכת להתבצע, כשישנה עדיפות לפעולה שכבר "בוטחה" על ידי פעולה אחרת: אני הולכת מחר להצגה, הזמנתי כרטיסים.

מבנה המשפט בחיוב

בניגוד ל Present Simple, בהווה ממושך ניעזר בפועל העזר be ולא בפועל do.

מבנה המשפט יהיה: נושא המשפט (מבצע הפעולה)+ פועל עזר be בהטיותיו השונות על פי הנושא (יחיד/רבים), כך שפועל העזר יהיה am, is או are+ הפועל המרכזי בתוספת ing, למשל playing, cooking.

 • נושא + פועל עזר Be + הפועל המרכזי + ING

דוגמאות למשפטים ב  Present Progressive:

 • You are eating an apple.
 • The children are playing in the yard.
 • My cat is sleeping now.

מבנה המשפט בשלילה

מבנה המשפט בשלילה דומה מאוד למבנהו בחיוב. כל שיש לעשות הוא להוסיף את המילה not אחרי פועל העזר be.

דוגמאות למשפטים בשלילה:

 • I am not waiting for you.
 • The child is not going to school today.

ניתן להשתמש בקיצור של פועל עזר be עם המילה not: isn't, aren't.

מבנה המשפט בשאלה

גם מבנה המשפט בשאלה כולל את שלושת המרכיבים: הנושא, פועל עזר be והפועל המרכזי בתוספת ing. כל שיש לעשות הוא להפוך את הסדר בין הנושא לבין פועל העזר be כך שהמשפט מתחיל בו (ממש כמו במשפט שאינו כולל פועל כלל אלא תואר, למשל: Are you hungry?).

דוגמאות למשפטים בשאלה:

 • Are you baking a cake?
 • Is the fish swimming at the aquarium?

כללים נוספים בהוספת ing לפועל

כאמור, ב Present Progressive הפועל המרכזי יקבל תוספת ing, לרוב בלי פעולות נוספות שנצטרך לעשות, אך באנגלית כמו באנגלית גם כאן ישנם יוצאים מן הכלל שנצטרך לעשות דבר קטן נוסף לפני הוספת ה ing. לא מדובר על פעולות מסובכות במיוחד:

 • כאשר פועל מסתיים ב e, יש להסיר אותה ולהוסיף ing. למשל: take-taking, write-writing, smoke-smoking.
 • כאשר פועל מסתיים בצירוף של עיצור (c,d,b וכו')- תנועה ((a,i,e,o,u- עיצור, באנגלית: consonant-vowel-consonant (או בקיצור cvc) נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing. כך גם כאשר מבנה הפועל הוא עיצור-תנועה-עיצור ולא רק מסתיים בצירוף זה. דוגמאות: sit-sitting, ship-shipping, stop-stopping.
 • כאשר הפועל מסתיים בצירוף ie, אנו משמיטים צירוף אותיות זה, ומחליפים אותו באות y ומוסיפים ing. דוגמאות: lie-iying.

פעלים שמתעקשים להשאר פשוטים (Stative Verbs)

ישנם פעלים שגם כאשר הם נעשים ברגע זה או בעתיד הקרוב מאוד מטים אותם ב Present Simple ולא ב Present Progressive. בהתאם לכך גם השלילה והשאלה שלהם נעשית על פי חוקי Present Simple: פועל עזר do ולא (be ישנם מספר סוגים של פעלים כאלה:

 • פעלים הקשורים לחושים: see, smell, hear
 • פעלים הקשורים לרגש והבעת רצון: love, hate, feel, want
 • פעלים הקשורים לאמונה ומחשבה: believe, think (אך בפועל think מבדילים בין משמעותו כהבעת דעה: אני חושב ש... לבין משמעותו של ביצוע פעולת החשיבה אותה כן ניתן להטות בפרזנט פרוגרסיב אם הפעולה מתבצעת כעת)
 • הפעלים have או has, בין אם במשמעות של יש ל... ובין אם במשמעות של חייב (have/has to)

סיכום

לסיכום, Present Progressive מתאר פעולות שנעשות כעת או בוודאות אמורות להתרחש בעתיד הקרוב. בניגוד לפרזנט סימפל לא מדובר על הרגלים או עובדות. משפט בפרזנט פרוגרסיב מורכב מנושא המשפט+ פועל עזר be והפועל המרכזי בתוספת ing. ישנם פעלים שלפני הוספת ה ing נשנה אותם על ידי השמטת אות- עם או  ללא החלפת האות המושמטת באחרת או הכפלת אות. יש פעלים שגם כאשר הם נעשים ברגע זה נטה אותם כ Present Simple, בעיקר פעלים שקשורים לתיאור רגש או חוש.

תרגול

השלימו את המשפטים לפי הפועל שבסוגריים:

 • The children _____________ (study) English now.
 • My dog ______________ (eat) its meal.
 • __________ you ___________ (go) to movie tonight?
 • I _____________ (not read) the book right now.
 • The woman ___________ (sit) on the chair.
 • I __________ (see) you outside.

תרגמו את המשפטים הבאים:

 • אני שומע אתכם כרגע
 • הילדים משחקים כדורגל בגינה.
 • אני מחכה בתור בסופר
 • הילד מנגן בגיטרה בחדר שלו.

הרכיבו משפטים, כולל משפטי שלילה ושאלה. השתמשו בגופים שונים ושלבו את הפעלים: make, cook, sleep, have, cut, stopאנגלית למתחילים כיתה ה גיל 11