דמיון מצולעים

באיזו שיטה היית רוצה ללמוד?
תרגול הסבר וידאו
🏆תרגולים מומלצים עבורך

דמיון מצולעים קיים כאשר המצולעים חולקים זוויות שוות בגודלן בהתאמה וגם קיים יחס (פרופורציה) קבוע בין הצלעות של המצולעים הללו. 

מבחינה אינטואיטיבית, בדומה למשולשים דומים, גם כל שני מצולעים דומים הם למעשה הגדלה או הקטנה אחד של השני.

בחן את עצמך בדמיון מצולעים!

בחנים ותרגולים נוספים

תרגילים בסיסיים בדמיון מצולעים (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא דמיון מצולעים


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בדמיון מצולעים ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד דמיון מצולעים עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


דמיון מצולעים

נמחיש את הנושא באמצעות דוגמא. 

לפנינו שרטוט של שני מלבנים דומים, ABCD ו - KLMN.

בשני המלבנים הללו כל הזוויות הן ישרות (שוות ל- 90 מעלות).

בנוסף לכך, כל אחת מהצלעות במלבן הגדול KLMN גדולה מהצלע המתאימה במלבן הקטן ABCD. 

כלומר, KL=12 במלבן הגדול KLMN גדולה פי 2 מ - AB=6  במלבן הקטן ABCD, ואילו KN=8 במלבן הגדול KLMN גדולה פי 2 מ- AD=4 במלבן הקטן ABCD. 

דוגמה ב'

שני הריבועים הללו הם ריבועים דומים:


 
כל שתי זוויות מתאימות שוות מאחר וכל הזויות ישרות. היחס בן כל שתי צלעות מתאימות, כלומר יחס הדמיון, הוא 
2/1
או במילים אחרות, כל אחת מן הצלעות גדולה פי 2 עבור הריבוע הגדול מאשר בריבוע הקטן


דוגמה ג' - מצולעים דומים:

שני המחומשים בשרטוט דומים, כלומר כל שתי זויות מתאימות הן שוות. כאשר יחס הדמיון הוא 

\( \frac{EF}{AB}=\frac{3}{2}=\frac{1.5}{1}\)

כלומר, עבור כל זוג צלעות מתאימות, האורך במחומש FGHIJ ארוכה פי 1.5 מאשר במחומש BCDEA