דמוקרטיה מתגוננת - מאפיינים וסכנות

"הדמוקרטיה היא שיטת המשטר הגרועה ביותר שקיימת, מלבד כל יתר שיטות המשטר שנוסו עד היום" – וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה לשעבר.

הדמוקרטיה מעניקה לאזרחים את הזכות להיבחר, את הזכות להתאגד (להקים מפלגה למשל), את הזכות לחופש ביטוי ועיתונות ועוד, אבל הזכויות הללו טומנות בחובן סכנות.

האם אתם מדמיינים לעצמכם שמפלגה גזענית הקוראת לגירושם של כל בעלי צבע העור השחור מהארץ הייתה נכנסת לכנסת? כנראה שלא. האם אתם מדמיינים שארגון ניאו-נאצי היה קם באופן חוקי במדינת ישראל היהודית? כנראה שלא. אבל, למה לא בעצם? האם אין לאנשים במדינה דמוקרטית הזכות להיבחר, להתאגד או להביע את דעתם, גם אם היא קשה ומעוותת לדעת רבים? למעשה יש להבחין בין שני "סוגי דמוקרטיות" או שתי גישות – דמוקרטיה אוניברסלית (מוחלטת) ודמוקרטיה מתגוננת.

דמוקרטיה אוניברסלית / מוחלטת

הדמוקרטיה האוניברסלית גורסת כי אין להגביל זכויות אזרח; לכל אדם או קבוצה הזכות להשמיע את דעתם ולהוציא אל הפועל מעשים (הקמת ארגון או קיום תהלוכה למשל), כל עוד אינם פליליים (אונס או רצח למשל)

לדוגמא, בארה"ב פועלים ארגונים ניאו-נאציים וגם הארגון הגזעני KKK שאולי שמעתם עליו. הם מקיימים תהלוכות ועצרות בגלוי. ארה"ב אכן חופשית, אבל החופש הזה מעניק חופש גם לארגונים שרוצים לשלול חופש מאחרים. כלומר סכנה ברורה אחת של הגישה הזו היא שמדינה שמאפשרת פעילות של ארגונים אנטי-דמוקרטיים מאפשרת למעשה פעולות שמסכנות את המשטר הדמוקרטי במדינה עצמה.

בישראל למשל, כמו גם בצרפת או בגרמניה - הכחשת שואה אינה חוקית. לנו זה מובן מאליו, אבל בואו נבחן את הסוגייה מגבוה, ממרחק, נהיה אובייקטיביים – מדוע המדינה שוללת מפרטים או קבוצות את חופש הביטוי? או במקרה הזה את "הזכות להכחיש שואה"? ובכן לדעת מדינות אלה, המדינה הדמוקרטית שוללת את האפשרות הזו כדי לשמור על עצמה דמוקרטית וחופשית עבור כולם – כלומר הכחשת השואה היא סכנה ליציבותו של המשטר הדמוקרטי לדעת מדינות אלה, ובצדק. 

דמוקרטיה מתגוננת

במדינות דמוקרטיות רבות מונהג עיקרון הדמוקרטיה המתגוננת – לפי עיקרון זה, לדמוקרטיה הזכות להגן על עצמה, ובניגוד לדמוקרטיה האוניברסלית, הדמוקרטיה מאפשרת להגביל זכויות אזרח כדי לשמור על עצמה דמוקרטית.

גישה זו אינה חפה מסכנות. נניח שמפלגה ערבית תומכת בארגון טרור כלשהו. מפלגה שכזו תוצא אל מחוץ לחוק כמובן לפי עיקרון הדמוקרטיה המתגוננת. אך מה אם יעלה מנהיג שיטען שעל מנת לשמור על המשטר הדמוקרטי ועל החופש והביטחון של אזרחיה ייאסר על ערבים להתאגד ולהיבחר לכנסת? האם זה לא צעד בלתי פרופורציונלי ורחוק מדי? האם אזרחים ערבים במקרה כזה לא יפעלו במחתרת, ללא כל סוג של פיקוח, נגד המדינה, למען הזכויות המגיעות להם?

אז היכן עובר הגבול?

אם כן, אחת הסכנות הברורות של הדמוקרטיה המתגוננת היא פגיעה מוגזמת של השלטון בזכויות אדם ואזרח בשם הצורך להגן על המדינה. סכנה נוספת היא שקבוצות שהוצאו אל מחוץ לחוק עלולות לרדת למחתרת ולפעול משם, בצורה שאינה חוקית וגלויה, נגד המדינה.

פגיעה בזכויות וחירויות דמוקרטיות עלולה להתבצע גם כאשר קיים חשש לביטחון המדינה, ומדינת ישראל, כדוגלת בגישת הדמוקרטיה המתגוננת, פועלת כך מיום הקמתה באמצעות חוקים וצווי חירום – תחשבו על זה – המדינה שוללת את חירותכם כדי שתשרתו אותה במשך שנתיים לפחות למען שמירה עליה בשל המצב הביטחוני... אך היא פועלת בדרכים נוספות:

  • צנזורה - המדינה מגבילה דיווחים עיתונאיים או מכריזה על מסמכים כ"סודיים" ובכך למעשה פוגעת בחופש הביטוי או בזכות הציבור לדעת, למען שמירה על ביטחון המדינה ותושביה. הכנות ליציאה למלחמה, או מסמכים הנוגעים לעב"מים ב"אזור 51" בארה"ב... נאסרים לפרסום מסיבות כאלה ואחרות.
  • מעצר מנהלי - החזקת אדם במעצר ללא משפט על מנת למנוע סכנה לביטחון המדינה או ביטחון הציבור. מדינת ישראל משתמשת בכלי זה לצורך סיכול פיגועים למשל. אדם החשוד ביציאה לפיגוע בטווח זמן מידי יוכנס למעצר מבלי שיבוצע הליך משפטי הוגן כאשר חופש התנועה שלו נשלל.

לסיכום, לפי עיקרון הדמוקרטיה המתגוננת – מדינה דמוקרטית מפעילה לעתים אמצעים אנטי-דמוקרטיים על מנת לשמור על עצמה דמוקרטית. 

הדוגמה הקיצונית ביותר שתעזור לכם לזכור את העיקרון: עלייתה של המפלגה הנאצית בגרמניה. המפלגה ניצלה את הדמוקרטיה ופעלה באמצעים דמוקרטיים על מנת לשלול זכויות דמוקרטיות, כדי להפוך את גרמניה ללא דמוקרטית:

"אם הדמוקרטיה נהגה כלפינו, כשהיינו באופוזיציה, לפי העקרונות הדמוקרטיים, הרי הייתה היא הדמוקרטיה חייבת לעשות זאת. אך אנחנו לא אמרנו מעולם, שאנו מייצגים את הרעיון הדמוקרטי, אלא אמרנו בגלוי שאנו נוקטים אמצעים דמוקרטים כדי להגיע לשלטון, אך כשנגיע לשלטון נסרב לתת למתנגדנו, וללא רחמים, כל אותם הזכויות והאמצעים שניתנו לנו כשהיינו באופוזיציה" -יוזף גבלס, 1933.

שאלה למחשבה

 המפלגה הנאצית שללה בריש גלי את הדמוקרטיה - אם גרמניה הייתה נוקטת בגישת הדמוקרטיה המתגוננת בצורה רחבה יותר, האם הייתה עולה המפלגה לשלטון?