דיווח או דיבור עקיף (Indirect Speech / Reported Speech) 

ישנן שתי דרכים לענות על שאלה או לתאר מצב מסוים: באמצעות דיבור ישיר או באמצעות דיבור עקיף. כיצד נראה דיבור עקיף ואיך נכתוב אותו, על כך במאמר שלפנינו.

דיבור ישיר Reported Speech

כשמו באנגלית כן הוא, reported speech זה דיבור ישיר, בו אנו מדווחים (to report זה לדווח) על משהו שקרה. בדיבור ישיר אנחנו חוזרים או מצטטים במדויק את מה שנאמר, וכפי שבעברית אנו מצטטים ושמים אך הכתוב בין מרכאות (""), כך גם באנגלית. 

לדוגמה 

 • Vicky said “I am about to go to bed”
  ויקי אמרה “אני עומדת לשכב לישון”

אנו מצטטים את ויקי ולכן נאמר בדיוק את מה שאמרה ויקי, ונשים מרכאות להראות שזה ציטוט מדוייק. 

 • Rich always says “time is more precious than money”
  ריץ’ תמיד אומר : “זמן הוא יותר יקר מכסף”

אנו מצטטים את ריץ' ולכן נאמר בדיוק את מה שאמר ריץ', ונשים מרכאות להראות שזה ציטוט מדוייק. 

 

דיבור עקיף Indirect Speech

בדיבור עקיף אנו בדרך כלל מתארים משהו שקרה בעבר, מספרים אותו ביד שניה, תוך שימוש בפעלים מדווחים, ושימוש במילה that. 

 • פעלים מדווחים כשמם כן הם, מטרתם לדווח על פעולה, לדוגמה say, tell, ask, request, ואחריהם נוכל להוסיף את המילה that. לדוגמה
   
  • He said that Patagonia is a wonderful place to visit
   הוא אמר שפטגוניה היא מקום נפלא לבקר 

   נוכל גם להשמיט את המילה that ולומר 
  • He said Patagonia is a wonderful place to visit 
    
 • נשתמש ב say כשאין לנו אובייקט עקיף, כלומר הדובר מדבר על עצמו 
  לדוגמה 
   
  • She said she was hungry
   היא אמרה שהיא רעבה 
    
 • נשתמש ב tell כאשר יש אובייקט עקיף, כלומר הדובר מדבר על מישהו אחר 
  לדוגמה
   
  • He told her that he loved her
   הוא אמר לה שהוא אוהב אותה 

 

פעלים מקשרים 

הפעלים talk ו speak הם פעלים מקשרים, ואחריהם תבוא מילת קישור המעידה על מי נעשתה הפעולה כמו to, on, about וכולי 
לדוגמה

 • He talked about his grandmother
  הוא דיבר על סבתו
   
 • She spoke of him to me
  היא דיברה עליו איתי

איך הופכים reported speech ל indirect speech

יש אבחנה מרכזית כאשר נהפוך דיבור ישיר לעקיף, האם נשנה את הזמן, המקום והטיית הפועל.

כאשר הדיווח הישיר הוא בהווה אנחנו לא נשנה את הזמנים של הפעלים במעבר בין דיווח לדיבור עקיף. לדוגמה 

 • He says, “I love apples.”
  הוא אומר “אני אוהב תפוחים” - זהו דיווח ישיר

כשנהפכו לעקיף לא נשנה את הזמן כי זה שהוא אוהב תפוחים זה נכון להווה

 • He says that he loves apples 

שימו לב שהוספנו את S למילה love מכיוון והוא לא מדבר על עצמו בגוף ראשון יותר עלינו להטות את הפועל בהווה לגוף שלישי (he , she ,it )

אך מה נעשה כאשר המשפטים אינם בזמן הווה? עכשיו נציג את המונח backshift או הזזה לאחור 

 

מה זה backshift?

כאשר הדיווח הישיר הוא בעבר, עלינו לשנות את הזמנים של הפעלים במעבר בין דיווח לדיבור עקיף, ולקחת אותם "זמן אחד אחורה". 

לדוגמה 

 • He said, “I love apples.” 

וכשנהפוך את המשפט לדיבור עקיף ניקח את הפועל love שהוא בהווה ונטה אותו זמן אחד אחורה ל… נכון מאוד! עבר פשוט present simple

 • He said that he loved apples 

 

הנה טבלה המרכזת את הזמנים ב backshift

 

Reported Speech

Indirect Speech

Example Reported Speech

Example Indirect Speech

Simple Present

Simple Past

He says, “I love her”

He said he loved her 

Present Progressive

Past Progressive

He says, “I’m looking for my keys” 

He said he was looking for his keys

Simple Past

Past Perfect Simple

He says, “my friend gave me a kiss”

He said that his friend had given him a kiss

Present Perfect Simple

He says, “I have written three postcards”

He said he had written three postcards 

Past Perfect Simple

He says “the pear has gone bad”

He said the pear had gone bad

Past Progressive

Past Perfect Progressive

He says “we were living in poverty”

He said they had been living in poverty

Present Perfect Progressive

He says “I have been attending this class three times”

He said he had been attending this class three times 

Past Perfect Progressive

He says “I had been going to Mayfield for 10 years”

He said he had been going to Mayfield for 10 years

Future I (going to)

was / were going to

“I am going to leave soon”

He said he was going to leave soon

Future I (will)

Conditional I (would)

“I will be attending the conference”

He said he would be attending the conference 

Future (would)

“I would be attending the conference”

“I would be attending the conference”

Can 

Could

“I can beant them”

He said he could beat them

Shall 

Would 

“I shall bring peace”

He said he would bring peace

Should 

Should 

“I should be leaving soon”

He said he should be leaving soon

May 

Might 

“I may join them for lunch”

He said he might join them for lunch 

Might 

Might 

“I might join them for lunch”

He said he might join them for lunch

Must 

must/ had to

“I must attend the wedding”

He said he had do attend the wedding

Have to 

Had to 

“I have to go back”

He said he had to go back

מקום וזמן

ציונים של מקום וזמן בדיווח ישתנו כאשר נהפוך את המשפט לדיבור עקיף. חישבו על ההגיון - אם חבר אמר ביום שני "אראה אותך שם מחר" , זה אומר שהוא יראה אותך ביום שלישי במקום מסוים. נניח שהגיע יום שלישי, ותרצה לספר לאמא שלך שהחבר אמר לך שתפגשו מחר, הלא אם תגיד לאמא שלך מחר היא מיד תחשוב שאתה מתכוון ליום המחרת, כלומר יום רביעי, לכן הגיוני שנשנה מילים מסוימות הקשורות למקום ולזמן, כאשר נעבור מדיווח לדיבור עקיף. 

לדוגמה

 • Ellen said “we should meet today” 
 • Ellen said that we should meet that day 

כאשר הפכנו את today ל that day נשים לב שהמשפט השני כבר אינו תלוי בזמן מסוים, אלא נוכל להגיד בכל נקודת זמן שאלן אמרה שנפגש ביום ההוא. 

 

להלן מספר מילים הקשורות למקום וזמן בדיווח ובדיבור עקיף 

 

Direct Speech 

Reported Speech 

Today

That day

Now

Then

Yesterday

The day before

X days ago

X days before

Last week

The week before

Next year

The following year

Tomorrow

The next day / the following day

Here

There

This

That

These

Those


תרגולים

הפוך את המשפטים הבאים מדיווח לדיבור עקיף

 • "What are they doing?" she asked.
 • The nurse asked, "Who speaks Hebrew?"
 • "How are you?" Melanie asked us.
 • He asked, "Do I have to do it?"
 • "Where have you been?" the teacher asked her student.
 • "Which car do you like best?" she asked Stacy.
 • "Where is my dog?" she asked.
 • "Are you going to the museum?" he asked me.
 • "What are they doing?" she asked.

תשובות

 • She wanted to know what we were doing.
 • The nurse wanted to know who speaks Hebrew.
 • Melanie asked us how we were.
 • He asked if he had to do it
 • The teacher asked the student where had she been 
 • She asked Stacy which car she liked best 
 • She asked where her dog was.
 • He wanted to know if I was going to the museum.
 • She wanted to know what we were doing.

מאמרים דומים