גובה מנסרה

הגדרת גובה במנסרה משולשת ישרה

גובה המנסרה הוא בעצם המרחק בין שני בסיסי המנסרה (המשולשים), כלומר זהו הקו או הישר המחבר בין בסיסי המנסרה המשולשת הישרה. לכל מנסרה משולשת יש 3 גבהים והם זהים זה לזה באורכם. במנסרה משולשת ישרה, הגובה הוא גם המקצוע הצדדי.

אנו נעזרים בגובה המנסרה על מנת לחשב את הנפח של המנסרה, שטח המעטפת של המנסרה ושטח הפנים של המנסרה.

גובה במנסרה משולשת ישרה