אנליזה, מבוא לאלקטרואופטיקה, מבוא להתקני מוליכים למחצה, מבוא למעגלים אנלוגיים, מבוא לתהליכים אקראיים, מבנה מחשבים ספרתיים, מטלב, ממירי DC, מעגלי VLSI משולבים, מעגלים אלקטרוניים ספרתיים, מערכות לינאריות, מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, מערכות הספק, עיבוד מקבילי, קווי תמסורת, שדות אלקטרומגנטיים, תורת המטריצות, תכן לוגי, תקשורת אופטית, תקשורת ספרתית