אקדמיה, מבוא לכלכלה ב, מיקרו כלכלה 2, מיקרו כלכלה 3, מתמטיקה לכלכלנים, כלכלת ישראל, כלכלת עסקים, מבחן הרשות לניירות ערך, מחשבים לכלכלנים, מקצועית א, מקצועית ב, סטטיסטיקה לכלכלנים, תורת המחירים ב, תורת המחירים ג, תורת המשחקים