מכינה, אקדמיה, אלגברה 2, אלגברה מופשטת 1, משדי"פ, חדו"א 2, אינפי 2, חדו"א 3, אינפי 3, אלגברה מופשטת 2, תורת הקבוצות, אנליזה מתקדמת, גיאומטריה דיפרנציאלית, טורים והתמרות, מתמטיקה לכלכלנים, טופולוגיה, מבנים אלגבריים, משוואות דיפרנציאליות, מתמטיקה של מערכות, פונקציות ממשיות, פונקציות מרוכבות, שיטות נומריות, שימושי מחשב במתמטיקה, תורת המידה, תורת המספרים, תורת הגרפים