מכינה, אקדמיה, אינפי 2, אינפי 3, אלגברה 2, אלגברה מופשטת 1, אלגברה מופשטת 2, אנליזה מתקדמת, גיאומטריה דיפרנציאלית, חדו"א 2, חדו"א 3, טורים והתמרות, מתמטיקה לכלכלנים, טופולוגיה, מבנים אלגבריים, משדי"פ, משוואות דיפרנציאליות, מתמטיקה של מערכות, פונקציות ממשיות, פונקציות מרוכבות, שיטות נומריות, שימושי מחשב במתמטיקה, תורת המידה, תורת המספרים, תורת הגרפים, תורת הקבוצות