דלג על הניווט

הכנה למבחני מחוננים

הכנה למבחני מחוננים
חוג - תיאור כללי
משפט מפתח: 
חוג העשירה, פיתוח החשיבה ואסטרטגיות למידה מתקדמות לתלמידים חכמים וסקרנים כהכנה למבחן מחוננים. www.haprofessor.com
תיאור כללי: 
החוג מתחלק ל 3 תקופות עיקריות: מבחן שלב א', מבחן שלב ב' ולאחריו. מתאים למעוניינים בהקניית אסטרטגיות למידה מתקדמות כחוג שנתי. שימו לב רק לאחר מועד שלב ב', יילמדו גם תכנים כלליים . מסלול חוג מיועד למעוניינים בלמידה שנתית המקיפה תכנים רבים. החוג שם לו למטרה להעשיר ולפתח כישורי חשבון, שפה וצורות לצד ידע כללי ואסטרטגיות למידה מתקדמות אצל תלמידים חכמים וסקרנים שהשמים עבורם הם הגבול. תכני החוג יכללו נושאים הרלוונטיים למבחני האיתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשני מישורים עיקריים: אסטרטגיות ומיומנויות למידה המתאימות למבחן מרובה אפשרויות דוגמת מבחני האיתור ותכנים רלוונטיים בשפה, צורות וחשבון. חוג שנתי המתקיים אחת לשבוע במהלך כל שנת הלימודים עד סוף חודש יולי. לפרטים: www.haprofessor.com
פרטי החוג
תחומי לימוד: 
חוג עברית - מתקדמים
שפות לימוד: 
עברית
גילאים: 
ילדים