כמות, אחוז, ערך האחוז וביטוי הקשר ביניהם

כמות מתייחסת למספר האבסולוטי של משהו.

אחוז מתייחס לחלק מסויים מהכמות הכללית.

ערך האחוז מתייחס לכמות התואמת את האחוז המסוים מתוך השלם. 


תרגילים בסיסיים בכמות, אחוז, ערך האחוז וביטוי הקשר ביניהם (1)

צפו במספר דוגמאות לתרגילים בנושא כמות, אחוז, ערך האחוז וביטוי הקשר ביניהם


תרגולים מתקדמים (0)

אחרי הדוגמאות הבסיסיות, הגיע הזמן לתרגילים קצת יותר מאתגרים 😊


הכיתה התקדמה בכמות, אחוז, ערך האחוז וביטוי הקשר ביניהם ואתם עדיין מאחור?

צוות לימוד נעים כאן עבורכם :)
בואו ללמוד כמות, אחוז, ערך האחוז וביטוי הקשר ביניהם עם מאות סרטונים, שאלות ודוגמאות.


נמחיש באמצעות דוגמה: 

כמה הם 25% מתוך 300?

300 הוא השלם.

25% הוא בעצם האחוז אותו אנו מתבקשים למצוא.

ערך האחוז הוא מה שאנו מתבקשים לחשב, כלומר, מהו המספר שתואם 25% עבור השלם 300.

החישוב מתבצע על ידי הכפלת שני המספרים. חשוב לזכור, כי כדי להפוך אחוז למספר יש לחלק ל-100. 

נקבל: 

300* 25%= 300*25/100= 75

כלומר, ערך האחוז הוא 75. 

 

כמה הם 20% מתוך 400?

400 הוא השלם.

20% הוא בעצם האחוז אותו אנו מתבקשים למצוא.

ערך האחוז הוא מה שאנו מתבקשים לחשב, כלומר, מהו המספר שתואם 20% עבור השלם 400.

החישוב מתבצע על ידי הכפלת שני המספרים. חשוב לזכור, כי כדי להפוך אחוז למספר יש לחלק ל-100. 

נקבל: 

400* 20%= 400*20/100= 80

כלומר, ערך האחוז הוא 80.